Такси и прием

ПРИЕМ И ТАКСИ

Приемът на деца в ЧДГ”Щастливо детство” е целогодишен, при наличие на свободни места.При постъпване на детето в ЧДГ „Щастливо детство” се сключва договор между родителите и детската градина, към който се прилагат следните документи:

 

1.Копие от акта за раждане на детето.

2.Здравно-профилактична карта на детето попълнена от личния лекар.

3.Микробиология и паразитология.

4.Изследване на кръв и урина, извършени една седмица преди постъпването на детето в детската градина.

5.Здравен картон и имунизационен паспорт.

6.Бележка от личния лекар, за липса на контакт с ОЗБ.

Начинът на плащането на таксите е отразен в договора за обучение и възпитание на детето.Предвидени са варианти за плащане:месечно, полугодие и годишно.

Когато деца от едно и също семейство посещават детската градина едновременно, второто дете има право на 15 % отстъпка за „такса обучение и възпитание”

В таксата се включват:учебни помагала, материали и консумативи, ежедневно обучение по английски език, музикално възпитание, приложни изкуства, медицинско обслужване и хранене.