ДНЕВЕН РЕЖИМ

8.00-8.30- Прием на деца, свободни игри

8.30-8.45 – Гимнастика

8.45-9.15 – Закуска

9.30-10.00 – Педагогически ситуации

10.00-10.15 – Междинна закуска

10.15-11.00 – Педагогически ситуации, дейност по интерес и избор на децата и пр.

11.00-11.45 – Игри на открито

12.00-12.30 – Подготовка за обяд и обяд

12.30-13.00 – Подготовка за сън и сън

13.00-15.00 – Следобеден сън

15.15-15.30 – Следобедна закуска

15.30-16.00 – Педагогически цитуации

16.00-16.45 – Допълнителни форми на педагогическо възпитание, ролеви игри, спорт

16.45-18.00 – Свободни игри и изпращане на децата